• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

tiresome - tiring

Tiresome sıkıcı, bıktırıcı, bayıcı; tiring ise yorucu demektir.


Getting a mortgage from a bank is often a tiresome process.

Bankadan ev kredisi almak çoğu zaman sıkıcı bir işlemdir.


Walking all the way to the office must be tiring.

Ofise (giderken) bütün yolu yürümek yorucu olmalı.