• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

time : in time - on time

On timetam vaktinde, dakikası dakikasına; in time gecikmeden, yeterince erken demektir.


The train departed on time.

Tren tam vaktinde kalktı.


He is always on time for appointments.

Randevularına hep vaktinde gelir.


I finished the work in time.

İşi vaktinde bitirdim.


We came home in time for dinner.

Yemek için eve vaktinde geldik.