• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

till - until - as far as - up to

Yanlış : We walked till the end of the street.

Doğru : We walked as far as the end of the street.

Doğru : We walked up to the end of the street.

Caddenin sonuna kadar yürüdük.


Kadar anlamında, anlam ve kullanımları tamamen aynı olan till ve until ilgeç veya bağlaç olarak, sadece zamandan söz etmek için kullanılır, mesafeden söz ederken kullanılmaz, bu durumda as far as veya up to kullanılır.

I'll wait here until/till you get back.

Sen geri dönene kadar burada bekleyeceğim.


I'll wait here until/till five o’clock.

Saat beşe kadar burada bekleyeceğim.


Yanlış : You can earn until 500 liras a week.

Doğru : You can earn up to 500 liras a week.

Haftada 500 liraya kadar kazanabilirsin.


Kadar anlamında miktardan söz ederken until/till değil up to kullanılır.