• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

thankful - grateful

Thankful kötü bir şey olmadığına veya iyi bir şey olduğuna sevinen, menun demektir. Thankful for sth, thankful that-clause veya thankful wh-clause şeklinde kullanılır.


I was thankful for a chance to drink tea.

Çay içme fırsatı bulduğuma sevindim.


I was thankful that it stopped raining, because I had to attend a funeral.

Yağmurun dinmesine sevindim, çünkü bir cenazeye gitmem gerekiyordu.


We were thankful when the meeting was over, because it was boring.

Toplantının bitmesine sevindik, çünkü sıkıcıydı.


Grateful ise teşekkür borçlu, minnettar demektir ve grateful (to sb) (for sth) veya grateful (that) şeklinde kullanılır.


I'm grateful to you for your help.

Yardımın için sana teşekkür borçluyum (minnettarım).