• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

than - then

Than üstünlük derecesindeki bir karşılaştırmada –den, –dan anlamına gelir. Then ise sonra demektir.


Helium is lighter than air.

Helyum havadan daha hafiftir.


The lion roared and then attacked.

Aslan kükredi ve sonra saldırdı.