• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

team

Takım anlamındaki bu sözcük tekil veya çoğul fiil alabilir. Genellikle takım bir  bütün olarak düşünüldüğünde tekil fiil, takımın tek tek bireyleri düşünüldüğünde çoğul fiil alır.


The team is playing well this year.

Takım bu yıl iyi oynuyor.


The team are scattered all over Europe during their holidays.

Takım (oyuncuları) tatilleri süresince tüm Avrupa’ya dağılırlar.