• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sympathetic

Yanlış : I like her. She is very sympathetic.

Doğru : I like her. She is very lovely.

Ondan hoşlanıyorum. Çok sempatik.


Sympathetic sevimli anlamında sempatik demek değildir. Bu anlamda sempatik lovely, likeable, attractive demektir. Sympathetic sözcüğü ise anlayışlı, halden anlayan demektir.


He hasn't been sympathetic with her problems.

Onun sorunlarına karşı anlayışlı olmadı.


I need someone who is sympathetic to my views.

Görüşlerime karşı anlayışlı (olacak) birine ihtiyacım var.