• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

suspect

Yanlış : We suspect him from stealing the money.

Doğru : We suspect him of stealing the money.

Onun parayı çaldığından kuşkulanıyoruz.


Yanlış : We suspect him from being a thief.

Doğru : We suspect him of being a thief.

Onun hırsız olduğundan kuşkulanıyoruz.


Birinin ber şey yaptığından kuşkulanmak suspect sb of doing sth, birinin bir şey olduğundan kuşkulanmak suspect of being sth şeklinde söylenir.