• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

surprised at/by

Yanlış : I'm very surprised to her behaviour.

Doğru : I'm very surprised at her behaviour.

Onun davranışına çok şaşırdım.


Yanlış : He was surprised to the news.

Doğru : He was surprised by the news.

Habere şaşırdı.


Bir şeye şaşırmak be surprised at/by sth ile söylenir.