• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

superior

Yanlış : Their health service is much superior than ours.

Doğru : Their health service is much superior to ours.

Onların sağlık hizmeti bizimkinden çok daha üstündür.


Yanlış : She is clearly superior than all the other staff in the office.

Doğru : She is clearly superior to all the other staff in the office.


Superior toden (daha) üstün demektir, burada to’nun yerine than kullanılmaz.