• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

suit - go with

Yanlış : That dress really suits to you.

Doğru : That dress really suits you.

O elbise gerçekten sana yakışıyor.


Bir giysi veya takının birine yakışması sth suit sb kalıbı ile söylenir.


Yanlış : That tie doesn't suit that jacket.

Doğru : That tie doesn't go with that jacket.

O kravat o ceketle gitmez.


Yanlış : The floral blouse suits you, but it won't suit the checked skirt.

Doğru : The floral blouse suits you, but it won't go with the checked skirt.

Çiçekli bluz sana yakışıyor, ama kareli etekle gitmez.


İki şeyin birbirine renk, desen, tat, vb. açısından uygunluğu go with ile söylenir.