• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

strongly

Yanlış : He clung strongly to the handrail as she walked down the slippery steps.

Doğru : He clung tightly to the handrail as she walked down the slippery steps.

Kaygan basamaklardan aşağı inerken merdiven parmaklığını sımsıkı tuttu.


Yanlış : She held her mother’s hand strongly.

Doğru : She held her mother’s hand firmly.

Annesinin elini sıkıca tuttu.


Birinin bir şeyi sımsıkı tutuşu söylenirken strongly kullanılmaz. Bu anlamda tightly (sımsıkı, sıkıcaveya firmly (sımsıkı, sıkıcakullanılır. Strongly (ciddi bir şekildekatı bir şekilde, kesinlikle) insanların duygu ve davranışlarını anlatırken kullanılır.


I strongly believe that she committed the murder.

Cinayeti onun işlediğine kesinlikle inanıyorum.


I object strongly to the commercialisation of sport.

Sporun ticarileştirilmesine şiddetle (kesinlikle) karşıyım.


The lawyer strongly advocated suing the company.

Avukat şirketi mahkemeye vermeyi şiddetle savundu.