• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stop

Stop’dan sonra ya mastar (to’lu fiil) veya ulaç (-ing’li fiil) gelir. Ulaç kullanıldığı zaman, söz konusu eylemi yapmayı bırakmak ifade edilir.


stop doing sth : bir şeyi yapmayı bırakmak, bir şeyi yapmaktan vazgeçmek


Stop tapping that pencil on the table.

O kalemi masaya tıklatmayı bırak.

Kes şu kalemi masaya tıklatmayı.


It was too late and I stopped working.

Vakit çok geç olmuştu ben de çalışmayı bıraktım.


Will you please stop making noise?

Gürültü yapmayı keser misin?


Stop’dan sonra bir mastar gelirse, o işi yapmak için yaptığı başka işi bırakmak anlamı ifade edilir.


stop to do sth : bir şeyi yapmak için elindeki işini bırakmak


We stopped to drink coffee.

Kahve içmek için elimizdeki işi bıraktık.


Would you like to stop to have dinner? I'm getting hungry.

Yemek yemek için elindeki işi bırakır mısın? Acıkmaya başladım.


After I'd been working for five hours, I stopped to eat lunch.

Beş saat çalıştıktan sonra öğle yemeği yemek için işimi bıraktım.


Şu cümleleri karşılaştırınız.


Why don't you stop drinking beer?

Bira içmeyi bıraksana.


Why don't you stop to drink beer?

Bira içmek için bir mola versene.