• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

stimulant - stimulus

Stimulant (uyaran) kahve, ilaç gibi geçici olarak fiziksel veya zihinsel etkinliği artıran şey; stimulus ise motivasyondürtü demektir.


I try to avoid stimulants like coffee late in the evening.

Akşamleyin geç vakitte kahve gibi uyaranlardan kaçınmaya çalışıyorum.


Stimulants are used both individually and clinically for therapeutic purposes.

Uyaranlar tedavi edici amaçlar için hem  bireysel hem de klinik olarak kullanılır.


Additional pay is a stimulus to harder work.

Ek ücret daha çok çalışmak için bir motivasyondur.