• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

steal - rob - break into

Steal çalmak; rob soymak; break into hırsızlık için bir binaya girmek demektir.


Someone stole her handbag; she's very annoyed about it.

Birisi çantasını çaldı; o konuda çok sinirli.


A thief stole several coats from the cloakroom.

Hırsız vestiyerden birkaç palto çaldı.


They robbed a bank.

Bir banka soydular.


They robbed him of all his money.

Onu soyarak bütün parasını aldılar.


We were stopped and robbed by some armed men.

Birkaç silahlı adam tarafından yolumuz kesildi ve soyulduk.


Burglars broke into our house last night.

Dün gece evimize hırsızlar girdi.


His office was broken into when he was away.

O yokken bürosuna hırsız girmiş.