• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

statistics

Statisticsistatistik, bir konuyla ilgili sayısal veriler demektir. Bu anlamıyla sözcük çoğul fiil alır.


Statistics show that women live longer than men.

Sayısal veriler kadınların erkeklerden daha uzun yaşadığını gösteriyor.


Statistics sözcüğü aynı zamanda istatistik bilimi anlamına gelir. Bu anlamda sözcük sayılamayan bir isimdir.


The professor of statistics said that the statistics speak for themselves.

İstatistik profesörü rakamların söze hacet bırakmadığını söyledi.


İstatistiksel anlamında statistical sözcüğü kullanılır, statistic kullanılmaz.


He gave a statistical summary at the end of the lecture.

Dersin sonunda istatistiksel bir özet yaptı.