• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

staff

Staff sözcüğü personel demektir, çoğul veya tekil bir fiil alabilir.


The staff don't like the new manager.

Personel yeni müdürü sevmiyor.


Our staff provides information and assistance to international students.

Personelimiz uluslararası öğrencilere bilgi ve yardım sağlar.


Staff sözcüğü tek bir kişiyi göstermez, personeli oluşturan kişilerden söz ederken member of staff kullanılır.


He's the most experienced member of our staff.

Personelimizin en deneyimli kişisidir.


Two members of staff are on leave today.

Personelden iki kişi bugün izinli.