• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

spite : in spite of

Yanlış : He went on swimming in spite of it was raining.

Doğru : He went on swimming in spite of the rain.

Yağmura rağmen yüzmeye devam etti.


Yanlış : We had a good picnic in spite of the weather was bad.

Doğru : We had a good picnic in spite of the bad weather.

Kötü havaya rağmen güzel bir piknik yaptık.


Yanlış : In spite of he is rich he isn't a happy man at all.

Doğru : In spite of all his riches he isn't a happy man at all.

Bütün servetine rağmen hiç mutlu bir adam değil.

 

In spite of (rağmen, karşın) sözünden sonra bir isim veya isim grubu gelir, tümce (özne + fiil) gelmez.


He came in spite of the rain.

Yağmura rağmen geldi.


He went to work in spite of he felt ill.

Kendisini hasta hissetmesine rağmen işe gitti.


She doesn't look smart in spite of her expensive clothes.

Pahalı elbiselerine rağmen şık görünmüyor.


Yanlış : He came in spite of it was raining.

Doğru : He came in spite of the fact that it was raining.

Yağmur yağmasına  (yağıyor olmasına) rağmen geldi.


In spite of’dan sonra bir isim veya isim grubu, in spite of the fact’den sonra ise bir yantümce gelir.


In spite of the fact that he was ill, he attended the meetings.

Hasta olmasına rağmen toplantılara katıldı.