• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

spill - pour

Spill kasten yapılan veya kazara olan, pour ise bilerek yapılan dökmek/dökülmek eylemlerini belirtir.


She carelessly spilled the coffee on the carpet.

Dikkatsizlikten kahveyi halıya döktü.


She carefully poured the coffee into the cup.

Kahveyi fincana dikkatle döktü.