• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

spend - pass the time

Yanlış : They spent the time, while they were waiting, playing Scrabble.

Doğru : They passed the time, while they were waiting, playing Scrabble.

Beklerken sözcük oyunu oynayarak vakit geçirdiler.


Bir şey beklerken oyalanmak için vakit geçirmek anlamında pass the time kullanılır, spend time kullanılmaz.


She had brought a magazine along to pass the time.

Vakit geçirmek için yanında bir dergi getirmişti.


Bir sürenin başından sonuna kadar vakit geçirmek spend ile söylenir.


He spent the evening watching football on TV.

Akşamı televizyonda futbol izleyerek geçirdi.


She spent her retirement in her house in Bodrum.

Emekliliğini Bodrum’daki evinde geçirdi.


He spends most of his time in the internet café.

Zamanının çoğunu internet kafede geçirir.