• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

specially

Yanlış : Tom is good at art and specially good at ceramics.

Doğru : Tom is good at art and especially good at ceramics.

Tom sanatta, özellikle de seramikte iyi.


Yanlış : Sunbathing can be dangerous, specially at midday.

Doğru : Sunbathing can be dangerous, especially at midday.

Güneşlenmek tehlikeli olabilir, özellikle öğle vaktinde.


Especially özellikle, bilhassa; specially özel olarak, bir amaç için anlamındadır.


The architect used specially hardened steel in the construction.

Mimar binada özel olarak sertleştirilmiş çelik kullandı.


The car has been specially adapted for use by the handicapped.

Araba özürlülerin kullanması için özel olarak ayarlanmıştır.