• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sort of

Sort of’dan sonra sayılabilen veya sayılamayan bir isim gelebilir. Sayılabilen isim tekil veya çoğul olabilir, tekil isim genellikle resmi dile özgü bir kullanımdır.


We don't allow that sort of behaviour here.

Burada o tür davranışa izin vermeyiz.


Do you like this sort of programmes?

Bu tür programları sever misin?


In my garden there are different sorts of plants.

Bahçemde farklı türde bitkiler var.


He can sing all sorts of songs.

Her tür şarkıyı söyleyebilir.