• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sorry

Geçmişle ilgili üzüntüler sorry for doing sth veya sorry about doing sth ile dile getirilir.


I'm sorry for being late.

Geç kaldığım için özür dilerim.


I'm terribly sorry about damaging your car.

Arabanıza hasar verdiğim için çok özür dilerim.


Şu anda yapılan ya da birazdan yapılacak bir şey üzüntü veriyorsa sorry to do sth ile belirtilir.


Sorry to disturb you – may I have a word with you?

Rahatsız ettiğim için özür dilerim –sizinle biraz konuşabilir miyim?


Sorry to disturb you, but there's an urgent call for you.

Rahatsız ettiğimi için özür dilerim ama size acil bir telefon var.


I'm sorry, but I don’t think it would be the right thing to do.

Affedersin ama bunun yapılacak uygun şey olduğunu sanmıyorum.