• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

some

Some (biraz, birkaç) olumlu tümcelerde sayılamayan isimler ve sayılabilen çoğul isimlerden önce kullanılır.


I need some water.

Biraz suya ihtiyacım var.


I want some pens.

Birkaç kalem istiyorum.


Olumsuz ve soruda yerini any (hiç) alır.


I don’t need any water.

Hiç suya ihtiyacım yok.


Do you want any pens?

Hiç kalem istiyor musun?


Soru sorulan kişiden olumlu yanıt bekleniyorsa soru cümlelerinde de some kullanılabilir.


Would you like some tea?

Biraz çay ister misin?


Can you lend me some money?

Bana biraz borç para verebilir misin?