• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

social - sociable

Social sosyal, toplumsal; sociable ise arkadaş canlısı, sosyal demektir.


He's been doing research into social problems.

Toplumsal sorunlarla ilgili araştırma yapıyor.


Tom’s very sociable – he often comes to me and chat with me.

Tom çok arkadaş canlısı – sık sık bana gelir ve benimle sohbet eder.


I’m not feeling very sociable today – I have a headache.

Bugün çok sosyal (insan içine çıkacak halde) hissetmiyorum – başım ağrıyor.