• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

so ... that

Yanlış : It was so a beautiful night that we all went for a walk.

Doğru : It was so beautiful a night that we all went for a walk.

O kadar güzel bir geceydi ki hepimiz yürüyüşe çıktık.


So .. that kalıbındaki boşluğa bir sıfatla sayılabilen tekil bir isim geldiği zaman, a/an sıfatından sonra gelir.


She has so pleasant a personality that everyone likes her.

O kadar hoş bir kişiliği var ki herkes onu sever.


Ancak aynı şekilde kullanılan such … that kalıbında a/an sıfattan önce gelir.


It was such a good film that we saw it twice.

O kadar iyi bir filmdi ki onu iki kez izledik.