• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

smile

Yanlış : I hate shop assistants who don't smile to customers.

Doğru : I hate shop assistants who don't smile at customers.

Müşterilere gülümsemeyen satıcılardan nefret ederim.


Birine gülümsemek smile at sb şeklinde söylenir.