• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

since - for

Yanlış : The two climbers are missing since last Saturday.

Doğru : The two climbers has been missing since last Saturday.

İki dağcı cumartesiden beri kayıp.


Yanlış : We are close friends since primary school.

Doğru : We've been close friends since primary school.

İlkokuldan beri yakın arkadaşız.


Since (-den beri), geçmişte başlayıp şu ana kadar olan olayları belirtir, bu yüzden sıkça present perfect veya present perfect continuous tense ile kullanılır.


Yanlış : I have been living here since three years.

Doğru : I have been living here for three years.

Üç yıldan beri (üç yıldır) burada yaşıyorum.


Yanlış : I've known him since a long time.

Doğru : I've known him for a long time.

Onu uzun zamandan beri (uzun zamandır) tanıyorum.


Since’den sonra (cumartesi, pazar, mart, nisan, 1990, 2010 gibi) kesin bir zaman; for’dan sonra ise (iki saat, üç gün, beş hafta, yedi ay, on yıl gibi) bir süre gelir.


Yanlış : I will be here since nine to eleven in the morning.

Doğru : I will be here from nine to eleven in the morning.

Sabahleyin dokuzdan on bire kadar burada olacağım.


Yanlış : He works since nine to six.

Doğru : He works from nine to six.

Dokuzdan altıya kadar çalışır.


From A to B kalıbı A’dan B’ye kadar anlamına gelir, bu kalıpta from’un yerine since kullanılmaz.


Yanlış : They've been deadly enemies ever since they’ve got divorced.

Doğru : They've been deadly enemies ever since they got divorced.

Boşandıklarından beri çok büyük düşmanlar.


Yanlış : What have you been doing since I have last seen you?

Doğru : What have you been doing since I last saw you?

Seni son gördüğümden beri ne yapıyorsun?


Geçmişte başlayıp da şu ana kadar gelen eylemi gösteren bu tür tümcelerde ana tümce present perfect veya present perfect continuous, since’li kısım ise past simple olur.