• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

silicon - silicone

Silicon özellikle elektronikte yongaları yapmak için kullanılan silikon; silicone ise silikon ve diğer maddelerden yapılan bir bileşim olup yağlayıcı maddelerde, cilalarda ve kozmetik cerrahide kullanılır.


Silicon chips are manufactured using a chemical process.

Silikon çipler (yongalar) kimyasal bir işlem kullanarak üretilir.


She has silicone breast implants.

Onda silikon meme implantları var.