• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

signature - autograph

Signature imza; autograph ünlü bir kişinin hayranlarına verdiği imza demektir.


He copied his employer's signature, and was sent to prison for forgery.

İşvereninin imzasını taklit etti ve sahtecilikten hapse atıldı.


So many people surrounded the film star all wanting her autograph.

Birçok kişi film yıldızının çevresini sardı ve hepsi onun imzasını istedi.