• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sew - sow

Okunuşları aynı olan bu fiillerden sew (dikiş) dikmek; sow ise (tohum) ekmek demektir.


We sew cloth with a needle and thread.

Kumaşı iğne ve iplikle dikeriz.


When farmers sow seed by hand, they scatter it.

Çiftçiler elle tohum ekerken, tohumu saçarlar.