• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

set - sit

Set eylemi, bir nesne alır, etken veye edilgen çatıda kullanılabilir, sit ise nesne almaz ve edilgen çatıya sokulamaz.


set : (set, set, setting) koymak, yerleştirmek, oturtmak


She set the jug on the table.

Sürahiyi masaya koydu.


He set the package in the corner.

Paketi köşeye yerleştirdi.


sit : (sat, sat, sitting) oturmak


They are sitting at the table near the window.

Pencerenin yanındaki masada oturuyorlar.


He sat on the sofa and started to read.

Kanepeye oturdu ve okumaya başladı.