• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

sensible - sensitive

Sensible aklı başında, mantıklı, sensitive ise duyarlı, dış etkenlerden kolayca etkilenen anlamındadır.


It is not sensible to do strenuous physical exercise on a full stomach.

Dolu mideyle ağır fiziksel egzersiz yapmak mantıklı değil.


I think it would be sensible to take your umbrella with you.

Şemsiyeni yanına alman mantıklı olacak sanırım.


Don't laugh at him. He's very sensitive about his weight.

Ona gülme. Kilosu konusunda çok hassas (duyarlı).


My skin is very sensitive to the sun.

Cildim güneşe karşı çok hassas.