• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

scissors

Yanlış : I didn't have a scissors, so I cut it with a knife.

Doğru : I didn't have any scissors, so I cut it with a knife.

(Bir) makasım yoktu, bu yüzden onu bıçakla kestim.


Yanlış : This scissors is blunt.

Doğru : These scissors are blunt.

Bu makas kör.


Makas anlamındaki scissors sözcüğü çoğul bir isimdir, dolayısyla çoğul fiil ve çoğul belirtici alır. Scissors sözcüğü a pair of ile kullanılabilir.


He cut the cloth with a pair of scissors.

He cut the cloth with some scissors.

He cut the cloth with scissors.

Bezi bir makasla kesti.