• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

school

Eğitimle ilgili olarak okuldan söz ederken school sözcüğü a veya the almaz.

 

My daughter is in school now.

Kızım şimdi okulda.


Which school does your son go to?

Oğlun hangi okula gidiyor?


She drives the kids to school every morning.

Çocukları her sabah arabayla okula götürür (bırakır).


Belirli bir okuldan veya eğitim dışında okuldan söz ederken a veya the kullanılabilir.


They're building a new school in the village.

Köye yeni bir okul inşa ediyorlar.


Cross the bridge and you'll see the school on the right.

Köprüyü geç, okulu sağda göreceksin.


Collegeuniversity ve kindergarten sözcükleri de school gibi kullanılır.