• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

scarcely - rarely

Scarcely zar zor, ancak, hemen hiç; rarely nadiren, ender olarak demektir.


I was scarcely able to move my arm after falling down the stairs.

Merdivenlerden düştükten sonra kolumu zar zor hareket ettirebildim.


My husband rarely stays out very late.

Kocam nadiren çok geç vakte kadar dışarıda kalır.