• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

scarce - rare

Scarce kıt, mevcudu az; rare ise nadir, pek görülmeyen demektir.


Food and clean water were scarce in the disaster area.

Afet bölgesinde temiz su ve yiyecek kıttı.


I have seen some rare paintings in his mansion.

Konağında birkaç nadir tablo gördüm.