• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

say - tell - call

Yanlış : He said us about his adventures.

Doğru : He told us about his adventures.

Bize maceralarını anlattı.


Yanlış : He said me the news in confidence.

Doğru : He told me the news in confidence.

Haberi bana sır olarak söyledi.


Say fiilinden sonra sözün söylendiği kişi gelmez, onun yerine tell kullanılır.


Yanlış : The doctor said me to avoid fried food.

Doğru : The doctor told me to avoid fried food.

Doktor kızarmış yiyeceklerden kaçınmamı söyledi.


Yanlış : The teacher said himto be careful about his spelling.

Doğru : The teacher told him to be careful about his spelling.

Öğretmen yazım kuralları konusunda dikkatli olmasını söyledi.


Birine bir şey yapmasını söylemek tell sb to do sth kalıbı ile söylenir, bu kalıpta tell’in yerine say kullanılmaz.


Yanlış : His name is Süleyman, but we always say him Sülo.

Doğru : His name is Süleyman, but we always call him Sülo.

Adı Süleyman ama biz onu her zaman Sülo diye çağırırız.


Doğru : Are you saying me a liar?

Yanlış : Are you calling me a liar?

Bana yalancı mı diyorsn?


Birini veya bir şeyi belirli bir şekilde nitelemek anlamındaki demek say ile söylenmez, call ile söylenir.