• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

satisfied

Yanlış : We are satisfied from the progress of the talks.

Doğru : We are satisfied with the progress of the talks.

Görüşmelerin seyrinden memnunuz.


Yanlış : Were you satisfied from your marks in the last exam?

Doğru : Were you satisfied with your marks in the last exam?

Son sınavdaki notlarından memnun oldun mu?


Bir şeyden memnun olmak be satisfied with sth şeklinde söylenir.