• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

same

Yanlış : She is in the same class with her brother.

Doğru : She is in the same class as her brother.

Erkek kardeşiyle aynı sınıfta.


Yanlış : She's the same height with her brother.

Doğru : She's the same height as her brother.

Erkek kardeşiyle aynı boyda.


İle aynı same as şeklinde söylenir.


Yanlış : My close relatives all live in same city.

Doğru : My close relatives all live in the same city.

Yakın akrabalarımın hepsi aynı şehirde yaşar.


Yanlış : He remained in same job for ten years.

Doğru : He remained in the same job for ten years.

On yıldır aynı işte kaldı.


Same sözcüğü the alır.