• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

salary - wages

Çalışan kişinin her ay aldığı paraya salary (aylık); günlük veya haftalık olarak aldığı paraya ise wages (yevmiyehaftalık) denir.


He collects his salary at the end of each month.

Maaşını her ayın sonunda alır.


The workmen collected their wages at the end of the week.

İşçiler ücretlerini haftanın sonunda aldılar.