• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rob - steal

steal: (bir şeyi, eşyayı) çalmak

rob  : (bir kişiyi veya yeri) soymak


He stole the money.

Parayı çaldı.


That man stole my ring.

O adam yüzüğümü çaldı.


They stole money from the bank's safe.

Bankanın kasasından para çaldılar.


They've stolen a lot of things from us.

Bizden birçok şey çaldılar.


He stole a lot of money from us.

Bizden birçok para çaldı.


They've robbed me.

Beni soydular.


They’ve robbed the bank.

Bankayı soydular.


They robbed him of all his money.

Bütün parasını soydular.

(Onu soyarak bütün parasını aldılar.)


Two thieves attacked me last night and robbed me of all my money.

Dün gece iki hırsız bana saldırdı ve bütün paramı soydu (çaldı).


My house was robbed last night. Thieves broke in and stole my jewellery.

Dün gece evim soyuldu. Hırsızlar zorla içeri girdi ve mücevherlerimi çaldı.