• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rise - raise

Yanlış : They aimed at rising the standard of living of all classes.

Doğru : They aimed at raising the standard of living of all classes.

Bütün sınıfların yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladılar.


Rise yükselmek; raise ise yükseltmek demektir. Daha fazla bilgi için raise maddesine bakınz.