• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

ring - call

Yanlış : Why don't you ring to Osman and ask him to dinner?

Doğru : Why don't you ring Osman and ask him to dinner?

Osman’a telefon edip onu yemeğe çağırsana.


Birini veya bir yeri aramak, to kullanmadan, ring sb/sth şeklinde söylenir. Konuşma dilinde ring yerine çoğu zaman ring up kullanılır, aralarında fark yoktur.


I rang up home to tell I would be late.

Gecikeceğimi söylemek için eve telefon ettim.


Amerikalılar ring’i telefon etmek anlamında kullanmazlar, bunun yerine call kullanırlar. Call sözcüğünü İngilizler de kullanır.