• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

rigorous - vigorous

Rigorous sert, şiddetli; vigorous enerjik, güçlü demektir.


He deserves a rigorous punishment.

Sert bir cezayı hak ediyor.


There has been vigorous opposition to the plan.

Plana güçlü bir muhalefet oldu.