• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

return

Yanlış : He returned back to his native country.

Doğru : He returned to his native country.

Anavatanına geri döndü.


Yanlış : They're returning back to Turkey tonight after nine years in Germany.

Doğru : They're returning to Turkey tonight after nine years in Germany.

Dokuz yıl Almanya’da kaldıktan sonra bu akşam Türkiye’ye dönüyorlar.


Return dönmek, geri gelmek demektir, back sözcüğü ile kullanılmaz. Return fiili oldukça resmidir, konuşma dilinde bunun yerine go back, come back veya get back kullanılır.


He isn't healthy enough to go back to work.

İşe geri dönecek kadar sağlıklı değil.


We came back from holiday yesterday.

Tatilden dün döndük.


Give me a call when you get back from your trip.

Geziden döndüğünde beni ara.