• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

result - effect

Yanlış : I told him off, but that had no result on him.

Doğru : I told him off, but that had no effect on him.

Ona fırça çektim, ama bu onda hiç etki yapmadı.


Yanlış : The results of the spilt oil are still being felt.

Doğru : The effects of the spilt oil are still being felt.

Dökülen petrolün etkileri hâlâ hissediliyor.


Yanlış : The ecologists are studying the possible long-term results of acid rain on African forests.

Doğru : The ecologists are studying the possible long-term effects of acid rain on African forests.

Çevrebilimciler, asit yağmurunun Afrika ormanları üzerindeki muhtemel uzun vadeli etkilerini inceliyor.


Result sonuç; effect etki demektir. Bir şey, birinde veya bir şeyde değişikliğe yol açıyorsa result değil effect kullanılır.