• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

responsible

Yanlış : The janitor is responsible from keeping the building clean.

Doğru : The janitor is responsible for keeping the building clean.

Kapıcı binanın temiz tutulmasından sorumludur.


Yanlış : Poor farming methods are responsible from soil erosion in these areas.

Doğru : Poor farming methods are responsible for soil erosion in these areas.

Kötü tarım yöntemleri bu bölgelerdeki toprak erozyonundan sorumludur.


Bir şeyden (bir şey yapmaktan) sorumlu olmak responsible for (doing) sth şeklinde söylenir.