• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

resource - source

Yanlış : The country is abundant in natural sources.

Doğru : The country is abundant in natural resources.

Ülke doğal kaynaklar yönünden bereketlidir.


Yanlış : Australia is rich in sources of minerals.

Doğru : Australia is rich in resources of minerals.

Avustralya maden kaynakları yönünden zengindir.


Resource petrol, doğal gaz, kömür gibi kaynakları belirtir. Source bilgi kaynağı, enerji kaynağı, gelir kaynağıbesin kaynağı gibi kaynakları belirtir.


The sun is the primary source of the earth's light.

Güneş dünya ışığının (aydınlanmasının) temel kaynağıdır.


Polluted water might be the possible source of the disease.

Kirli su muhtemel (olası) hastalık kaynağı olabilir.


Their source of funds ran dry.

Para kaynakları kurudu.