• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

research

Yanlış : He's been doing a research into social problems.

Doğru : He's been doing research into social problems.

Toplumsal sorunlar üzerinde araştırma yapıyor.


Research sözcüğü sayılamayan bir isimdir, a, a few, many gibi sözcüklerle kullanılmaz. Ayrıca bir şey/kişi üzerinde araştırma sözünün research into/on sth/sb şeklinde söylendiğine dikkat ediniz.


They have been doing research into the causes of cancer for many years.

Yıllardır kanserin nedenleri üzerinde araştırma yapıyorlar.